Welcome to Universiti Malaya Career Portal

valuation officer Grade W41

Universiti Malaya, Kuala Lumpur

Department
BAHAGIAN HARTANAH DAN PEMBANGUNAN PERNIAGAAN
Position
Valuation Officer Grade W41
Grade
W41
Category
Non Academic
Salary
RM 2,094.00 - 9,585.00
Open & Closing Date
22 Jun 2022 - 19 Jul 2022
Job Descriptions

DESKRIPSI TUGAS :Tugas utama ialah membuat ukur periksa, menyelidik dan menganalisis butir-butir mengenai harta tanah bagi tujuan menyediakan laporan penilaian. Di samping itu menyelia dan melatih kakitangan bawahan.


Akauntabiliti 1: Pengumpulan maklumat untuk penilaian hartanah milik universiti 


Akauntabiliti 2: Pelaksanaan kajian kebolehlaksanaan projek pembangunan hartanah 

 

Akauntabiliti 3: Penilaian cadangan projek yang dikemukakan oleh pelabur luar bagi menepati keperluan universiti 

 

Akauntabiliti 4: Penyelarasan perancangan projek pembangunan hartanah yang memenuhi pelan strategik universiti 


Akauntabiliti 5: Pengemaskinian status projek pembangunan hartanah yang sedang dirancang, sedang berjalan dan telah siap dalam bentuk laporan 

 

 


Qualifications


SYARAT LANTIKAN :

1.Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut: 

(a)warganegara Malaysia; 

(b)berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan 

(c)Ijazah Sarjana Muda Sains (Pengurusan Harta Tanah) yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

(Gaji Permulaan pada Gred W41 : RM2,508.29).


SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU

2.Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/ Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.