Welcome to Universiti Malaya Career Portal

social research officer Grade N41

Universiti Malaya, Kuala Lumpur

Department
JABATAN PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN HARTA BENDA
Position
Social Research Officer Grade N41
Grade
N41
Category
Non Academic
Salary
RM 2,080.00 - 9,546.00
Open & Closing Date
06 Apr 2023 - 20 Apr 2023
Job Descriptions

DESKRIPSI TUGAS :


Tugas utama ialah merancang program penyelidikan termasuk mereka bentuk kajian, pengutipan dan penganalisaan maklumat serta penilaiannya, ke atas dasar-dasar dan program-program pembangunan negara.

Qualifications

SYARAT LANTIKAN :


Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut: 

(a)warganegara Malaysia; 

(b)berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan 

(c)ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.


SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU


Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/ Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan